logo-image

Saker att tänka på vid fastighetsförvaltning

Är det möjligen så att du är i fastighetsbranschen, eller funderar på att investera i att köpa en eller flera fastigheter och hyreshus? Att äga en fastighet innebär att du ska förvalta den på ett bra sätt samt att du har ett ansvar gentemot dina hyresgäster. För att vara en bra fastighetsägare så bör du intressera dig för alla delar av fastighetsförvaltningen. Det är etiska, praktiska och ekonomiska aspekter bland annat. 

Praktisk skötsel

Till fastighetsförvaltning tillhör den praktiska skötseln. Att underhålla och inspektera fastigheten. Bland annat bör man se till att sköta dels fastighetens alla delar, samt tillhörande förråd, parkeringsplatser, gårdar och grönområden. Det är allt från trappstädning i Stockholm till att utföra snöröjning om vintern. Det bör ske en regelbundet brandskyddsarbete, besiktning av balkonger och hissar med mera. Sedan ska man även se till att åtgärdra uppkomna problem i form av vattenläckor, krossade rutor eller arbete inne hos hyresgäster. Det är vanligt att en fastighetsägare har en eller flera vaktmästare för att sköta dessa arbetsuppgifter eller att de lägger ut olika delar på entrepenad. Trappstädning kan till exempelvis skötas av Smart Trappstädning

Ha en bra relation med dina hyresgäster

Som fastighetsägare och hyresvärd gäller det att ha en bra kontakt med sina hyresgäster. Det är bra att lyssna på deras önskemål vare sig det kommer till trappstädning i Stockholm eller andra saker. Du bör även alltid se till att informera dem i god tid om underhållsarbeten med mera. Var lyhörd och bemöt dem med respekt.

18 Feb 2020