logo-image

När man får Asbest i huset

Asbest är ett naturligt förekommande mineral som en gång i tiden användes i stor utsträckning inom byggnadsindustrin och många andra industrier på grund dess motståndskraft mot värme, eld och kemikalier. Exponering för asbest kan dock leda till ett antal allvarliga hälsoproblem, bland annat lungcancer, mesoteliom och asbestos.

Om du har asbest i ditt hem är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera din exponering för asbest.

Vad kan man göra om man har Asbest?

Om du misstänker att du har om du har asbest i ditt hem, är det första steget att låta en yrkesman bedöma det. Kontakta en saneringsfirma som har licens att arbeta med asbestsanering. De kan ta prover och även om det behövs sanera asbesten.

Hur jobbar man med asbesten?

Om det är asbestsaneringsfirma du har anlitat kommer dom vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika spridning av asbestfibrer.

Det kan till exempel handla om att stänga av arbetsområdet, använda maskiner och speciella dammsugare för att avlägsna asbesten.

När asbesten har avlägsnats är det viktigt att området rengörs och dekontamineras för att avlägsna eventuella rester av fibrer.

Om du har asbest i ditt hem är det viktigt att:

- Låt en fackman bedöma asbesten

- Anlita ett licensierat saneringsföretag för att ta bort asbesten

- Vidta åtgärder för att minimera din exponering för asbest

- Se till att området rengörs och dekontamineras efter asbestsanering.

13 Jul 2022