logo-image

Viktigt att ha en hemförsäkring

När du har ett hem, oavsett om det är en lägenhet, ett hus, en villa, en bostadsrätt, så är det bra att teckna en hemförsäkring. Du kan jämföra olika alternativ med crediwizz. Anledningen till att man ska teckna en hemförsäkring är för att skydda hemmet och sakerna som finns i hemmet. Äger du bostaden är det bra att komplettera med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

Viktiga saker att tänka på

Med en hemförsäkring får du ett grundläggande försäkringsskydd. Hemförsäkringen gäller normalt för alla som bor på adressen, dock kan det i vissa fall vara så att de kräver mer. Hemförsäkringen gäller i de flesta fall inte för en inneboende person. Ett avtal för en hemförsäkring gäller ett år.
Läs villkoren noga och kontakta försäkringsbolaget om det är något du inte förstår.

Olika delar i en hemförsäkring

Oftast är det så att en hemförsäkring består av dessa delar:

  • egendomsskydd
  • reseskydd
  • ansvarsskydd
  • rättsskydd och
  • överfallsskydd

Det gör att du får dels ett skydd om det blir stöld av dina saker, om det brinner i din bostad eller blir en vattenskada så att saker förstörs. När reseskydd ingår så betyder det att du får ersättning för vårdkostnader samt hemtransport vid akut sjukdom och olycksfall när du är på resa. Oftast gäller det i 45 dagar.

Ansvarsskyddet är om du skulle bli skyldig skadestånd. Rättskydd ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid tvist. Sedan är överfalllskydd till för att ge dig ersättning om det skulle vara så att du blir utsatt för misshandel, eller liknande brott.

29 Mar 2020