logo-image

Varför inte ett miljövänligt tak?

Det är ju en riktig trend att göra allt för miljön och att välja miljövänliga alternativ. Och det är bra och precis som det ska vara. Vi måste göra allt vi kan för att hindra växthuseffekten från att bli värre än vad den är idag. Och denna trend har även nått husbygge. Numera kan vi välja miljövänliga tak. Enligt takläggaren.nu - en blogg med byggtips kan du välja ett miljövänligt alternativ, såsom mosstak, biotoptak eller gummitak. Vi ska här gå igenom de olika alternativen och fördelar och eventuella nackdelar med de olika taksorterna.

1. Mosstak - detta är ett väldigt vackert tak och absorberar vatten med kräver ett avledningssystem.

2. Biotoptak - passar egentligen flerfamiljshus bättre än enskilda villor. Ett biotoptak är till för att de som bor i huset ska kunna odla på taket, och utnyttja det utrymme som taket kan ge för att använda det på olika sätt.

3. Gummitak - ett tak gjort av återvunnet gummi är det mest miljövänliga alternativet. Ett gummitak behöver inget underhåll och har lång hållbarhet. De enda nackdelen kan vara att det inte är lika snyggt som andra tak.

Om du ger dig upp på taket, eller om du anlitar hantverkare som ska upp på taket, tänk på säkerheten. Ingen som vistas på taket ska vara utan säkerhetslina. Hantverkarna ska ha ordentlig skyddsutrustning, hjälm och arbetsskor.

18 Sep 2017