logo-image

Uppvärming

När man ska bygga hus, köpa hus eller renovera hus så ställs man inför dilemmat med valet av uppvärmning. Det finns många faktorer att ta med i beräkningarna, såsom inköpspris av systemet, löpande kostnader, miljöpåverkan och hållbarhet. Det finns alternativ att använda naturliga energikällor eller sådana som smutsar ner i vår omgivning och valet mellan dessa två bör i dag inte komma med några frågetecken. Givetvis måste man ta hänsyn till sin egen kapacitet, men det finns inget som hindrar en från att välja miljövänlig uppvärmning i dag.

Värmepump för miljö och plånbok

Solenergi är på tapeten, men värmepumpar som hämtar värmeenergin från berggrund, marken eller rent av utomhusluften är ett fullgott alternativ - och fortfarande stabilare. En värmepump hämtar värmeenergi från en vald källa utomhus och forslar in den via värmepumpen antingen direkt ut i inomhusluften, eller via installerade element. 

Olika värmepumpar kräver olika typer av installation och ger olika värmegaranti. Alla är dessutom inte kvalificerade till alla typer av värmepumpar. Man måste till exempel ha tillgång till berggrund för att installera bergvärme, samt en sjö om man ska vara aktuell kandidat för sjövärme - det säger sig självt.

Bäst på värmepumpar

När man bygger nytt hus idag så bör man installera en värmepump av något slag, om inte annat så åtminstone en frånluftsvärmepump som återvinner värmen som lämnar huset via ventialtionssystemet.

Vi rekommenderar Svensk Kylservice för värmepumpar i Kungsbacka och restaurangservice Göteborg, samt en rad andra orter i Svergie. Svensk Kylservice har bäst produkter och erbjuder högst kvalitet på leverans och service av värmepumpar i hela Sverige.

15 Aug 2016