logo-image

Led inom byggbranschen

När man bygger nytt så är det viktigt att man planerar bygget i minsta detalj. Viktiga saker kan annars glömmas i tidigt skede som sedan blir svåra att ordna upp i efterhand. Belysning är en väsentlig del i varje lokal och det är viktigt att investerar i rätt typ av belysning för ett optimalt ljus. Led lysrör har blivit allt mer vanliga i både äldre och nya hus då de minskar elkostnaden avsevärt. Minskade elkostnader resulterar i stora kostnadsbesparingar, och över en längre tidsperiod kan det röra sig om astronomiska siffror.

Placering betyder allt

Det gäller att man tänker över noggrant hur huset kommer att se ut när det står färdigbyggt. Placering av armaturerna är en mycket kritisk komponent för varje belysningsprojekt. Använder man exempelvis led lysrör istället för led paneler så är det viktigt att avståndet till taket inte blir för stort. De största företagen utför egna ljusberäkningar med dialux för att uppnå optimala resultat, då en liten felberäkning kan leda tillstora problem i slutändan. Även om led strålkastare och liknande armaturer främst rekommenderas till privata hus så är lysrörsarmaturer fortfarande den dominerande ljuskällan för både kontor och lagerlokaler. Lysrör används även i privata boenden om än i färre uträckning. Att planera vart armaturerna ska sitta innan byggprojektet drar igång kan spara båda tid och pengar.

22 Sep 2016