logo-image

Hur fungerar det med bygglov?

Bygglov är det som oftast behövs då du ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad. Det kan även vara så att du behöver det då du ska göra vissa ändringar. Mur och plank kan även det kräva att du får bygglov. Den som jobbar med detta, kan ha behov av att gå en plan-och bygglagen kurs. Om bygget eller det du inte ska göra behöver bygglov så kan det ändå vara så att du måste göra en anmälan om det. 

Göra tillbyggnad eller bygga nytt

Bygglov krävs i stort sett varje gång det ska byggas nytt eller göras en tillbyggnad. Bygglovsansökan skickar du till byggnadsnämnden i din kommun. Det måste vare en skriftlig ansökan samt att du ska skicka med alla handlingar, uppgifter och ritningar som kommunen behöver så att de kan handlägga ansökan. 

Vad är då en tillbyggnad? Det är då du ökar volymen på en byggnad. Det kan vara uppåt, nedåt, åt sidan. 

När du ska göra yttre eller inre ändringar

En del byggnader behöver ha bygglov för att ändra utseendet på det, som att måla om till exempel i en helt annan färg än innan. Detta gäller om byggnaden ligger i ett område där det finns en detaljplan.

När det kommer till att göra ändringar inne i ditt hus, så får du göra det mesta, utan att ansöka om bygglov. Dock är det som så att har du tänkt att göra stora förändringar av planlösningen på byggnaden så måste du göra en anmälan om det till byggnadsnämnden. 

29 Aug 2020