logo-image

Hur byggs ett modulhus?

Citat Ett modulhus byggs som stora klossar med golv, väggar, innertak och allt som går att göra färdigt i fabrik görs där. Det går åt ungefär 7 km virke till ett normalstort Älvsbyhus och dessa spikas ihop med uppskattningsvis 43 000 spikar! Källa Älvsbyhus

En leverantör och byggnadsfabrik av modulhus är Älvsbyhus. De bygger flera typer av hus i sin fabrik, men har gemensamt att de alla byggs av gran och tall. Dessutom har de eget sågverk, så att de har full kontroll på materialet. De tar även tillvara på det spill som blir och använder det till bland annat att värma upp delar av fabriken. Själva produktionen av husmodulerna görs vid olika stationer i fabriken där de som jobbar har stor kunskap om produkten och om hur varje hussektion tillverkas. Man gör ram, stomme till golv och sätter på ytterpanel. All isolering sätts in, liksom att man drar all el. taket, fönster och ytterpanel görs även det i fabriken, samt att man fixar de extra tillval som kunden kan ha begärt. Man gör alltså hela modulen på en gång, för att sedan leverera hela byggsatsen till platsen där den ska byggas upp. Är allt förberett med grunden så går det snabbt att få upp huset.

15 Jan 2016