logo-image

Förvara dina jaktvapen på rätt sätt

förvaring av vapen

Om det är så att du äger ett vapen, kanske jagar du eller så har du en pistol du övar skytte med. Då är det så att du inte får förvara dessa hur som helst. Det får inte vara som på bilden, att den bara ligger i en låda. Dels är det inte säkert, barnen kan få tag på den, sedan är det inte heller lagligt! I Sverige ställer Polismyndigheten nämligen krav på hur vapen skall förvaras.

Måste vara ett godkänt förvaringsutrymme

När du ansöker om vapenlicens måste du ange hur och var dina vapen förvaras när de inte används. Detta förvaringsutrymme måste vara godkänt eller så ska det uppfylla motsvarande krav.

Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är nämligen enligt huvudregeln i vapenlagen skyldig att dels ta hand om sina vapen dels hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.

Om det är så att du ska förvara vapen hemma i ditt hus, ja då måste du ha dem i ett odkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492. Det finns dekal med texten SS 3492/SSF3492, placerad inne i skåpet om det är ett godkänt skåp. 

Det är därmed bra att köpa ett vapenskåp som är godkänt. Se därför alltid till att det är så om du ska köpa ett nytt vapenskåp.

Om det är så att du vill förvara ett stort antal vapen eller om du har ett skjutvapen som anses vara särskilt farlig, då krävs det enligt polisen ännu högre krav på förvaringen. 

 

22 Jun 2019