logo-image

Bostadsrättsföreningar

Bor du i bostadsrätt så är du förmodligen medlem i en Bostadsrättsförening. Det är den som ser över bostadsägarnas ekonomiska intressen och den drivs i regel av en styrelse. Styrelsemedlemmarna är oftast själva ägare av fastigheter inom föreningen. En brf kan vara hur stor eller liten som helst och som medlem har man starkt besittningsskydd - så länge man betalar sina avgifter.

Större ansvar - fler rättigheter

Ibland dras jämförelser mellan att vara bostadsrättsägare och medlem i en brf med att vara hyresgäst, men det finns stora skillnader. Som bostadsrättsägare har man ett mycket större ansvar för sin bostad - och givetvis mycket större rättigheter till den. Den som hyr en bostad tillkallar sin hyresvärd när något i bostaden har gått sönder eller behöver renoveras, men som ägare har man själv ansvaret för att reparera och renovera. Däremot kan större ingrepp i fastigheten falla under bostadsrättsföreningens ansvar, som exempelvis fönsterbyte o.dyl. Varje bostadsrättsägare betalar en månatlig summa till brf:en för att täcka utgifter för styrelsen, men i huvudsak fastighetens underhåll - både löpande utgifter och större investeringar. För att en brf ska fungera väl krävs engagemang bland både styrelsemedlemmar och bostadsrättsägarna. Det är mycket som ska roddas med!

En hemsida är en bra idé

Idag har de flesta brf:er en egen hemsida där medlemmar på smidigast möjliga vis kan uppdateras med nyheter och få information om läget i föreningen. En välgjord BRF hemsida förenklar livet för alla inblandade och det finns särskilt välfungerande plattformer att nyttja.

18 Jun 2020