logo-image

Luftvärmepump som sänker elen

Det är många som hoppas på att vi ska kunna ta tillvara alltmer av solenergin och omvandla den till elförbrukning nu och i framtiden. Så hur går det? En el tycker att det går för långsamt. Även VVS Företagen, som är branschens och arbetsgivarnas organisation för alla inom kyl, rör och installation och teknisk isolering och har 1150 medlemsföretag med 20 000 anställda, vill se att fler installatörer av värmesystem marknadsför möjligheten till att utnyttja solvärme.

Finns tre värmesystem som kan använda solenergi

Tillsammans med Svensk Solenergi har VVS Företagen tagit fram de tre systempaket som ska underlätta för installatörerna att marknadsföra och uppmuntra svenska hushåll att skifta solenergi till el. Det handlar främst om ett system med varmvattenberedare för hus med elvärme, ett med biobränsle och ett annat med värmepump, så som NIBEs luftvattenvärmepumpar. Båda sistnämnda ska ha ackumulatortank för hus som värms med vattenradiatorer, eller golvvärme med rör. Tanken är att om installatörerna har konkreta system som är färdiga att installeras underlättar det för gemene man att tänka i banor av solvärme.

Vill vara en starkare röst i tiden

VVS Företagen gick samman i år med föreningen Elektriska installatörsorganisationen EIO bildade den 1 januari 2016 ett enda servicebolag med namnet Installatörsföretagens Service i Sverige AB. Tanken är att medlemmarna ska få ökad medlemsnytta Då de går samman till en större organisation och har fler mandat att påverka i önskad riktning.

10 Sep 2017