logo-image

Försköna fasaden fort

Det är så dags att fixa fasaden inför vintern. Gör du det innan vintern sparar du mycket arbete som måste göras senare. Genom att måla, spacklar, mura beroende på vilken typ av fasad gör att du sparar på kostnader för renovering senare. Har man ett trähus måste träet bevaras för att inte fukt ska angripa träet. Har du tegelhus bör fogar hållas i schack, rappning där den har fallit av fasaden. Är det så att du vill byta material på fasaden, eller byta färg måste du om bygglov för detta i din kommun. Se gärna för mer information på www.bygg-int.se.

Så renoverar du på de olika fasaderna

Träfasad bör målas om med vart tredje till vart femte år, beroende på var i Sverige du bor. Ju större stad, desto mer sura avgaser som sätter sig på träfasaden. Bor du långt in i skogarna, kanske du endast behöver måla om vart tionde år, även här beroende på hur skyddat eller exponerat huset står mot vind och väta. Har du ett tegelmurat hus behövs inte fasadrenoveringen ske så särskilt ofta. Tegel står sig bra mot väder och vind, och avgaser. Det enda en tegelhusägare behöver bry sig om är att putsa till murbruket och borsta av teglet eventuellt. Har du däremot ett rappat hus, kan du behöva tvätta och rappa om det på de ställen räd rappningen eventuellt har lossnat och sedan måla om det. Bör ska var femte, eller sjätte år.

28 Oct 2017