logo-image

Dags för dränering?

Det kan vara så att du måste göra en dränering och särskilt om det kommer en massa fukt utifrån in i huset. Du ska inte vänta allt för länge med att göra det så att allt hinner braka ihop. Sedan är det även så att försäkringsbolagen ersätter inte  utifrån kommande fukt. Huset ska vara tätt och enda undantaget är skyfall och slagregn.

Tecken på att det är dags för en dränering i Stockholm är att det rinner in smältvatten in i källaren eller att det är fuktiga källare med flagnande färg och unken lukt.

Dränera på senhösten eller vintern

En bra tid att dränera är under vinter eller senhöst, då det hunnit bli lite tjäle. Det eftersom att din trädgård då slipper att bli helt sönderkörd av stora och tunga maskiner. Om du vill ha hjälp med din dränering så kan du få det via Lagerström Service. Det är dock inte fel att redan nu under våren att planera för arbetet som ska göras. Det går att använda dig av ROT-avdraget om du anlitar hjälp med din dränering. 

Man brukar säga att dräneringen ska läggas om vart trettionde år Men det beror på hur den är gjord. Den kan till och med hålla i 40 om det gjort på bra sätt. Men är det så att det ligger i lera som slammar igen kanske det bara håller 15 år.

I samband med dräneringen behöver också källarväggen fuktskyddas. Det ska göras från utsidan för att bli bra. 

27 mar 2021